تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان

مرتضی علیزاده؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ صغری حسینی قصر

دوره 18، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 43-63

چکیده
  امروزه موضوعات مدیریتی و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، به طوری که در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با برگزاری همایش‌های مختلفی در زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی اقدام به پذیرش و چاپ بیش از500 مقاله نمود، اما تنوع موضوعات و نیز تعارض‌ها در نتایج، ما را بر آن داشت تا ...  بیشتر