بسط مفهومی توسعه پایدار

شمس السادات زاهدی؛ غلامعلی نجفی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 43-76

چکیده
  اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می‌دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است: 1- متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری ...  بیشتر