کلیدواژه‌ها = سبک رهبری
طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان های لبنان (مدیریت بیمارستان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 99-122

علی اصغر فانی؛ محمود حمدان؛ احمدعلی خائف الهی


بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای)

دوره 9، شماره 20، مهر 1384، صفحه 167-190

سعید مرتضوی؛ شمس الدین ناظمی