رابطۀ ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ‏در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر ‏معنویت سازمانی

عباس مقبل باعرض؛ مصطفی هادوی نژاد

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 181-204

چکیده
  در اختیار داشتن نیروی انسانی که علاوه بر وظایف محول شده منطبق با شرح شغل، به طور ‏داوطلبانه گام هایی در جهت افزایش عملکرد سازمان بردارد ، از منویات هر سازمانی است. بیش از 20 ‏سال است که تلاش برای شناسایی عوامل پیش بین چنین رفتارهایی که از آن ها با عنوان «رفتارهای ‏شهروندی سازمانی» یاد می شود، در دستور کار پژوهشگران رفتار سازمانی ...  بیشتر