ارائه چارچوب معماری زنجیره تأمین محصولات بر پایه زیرساخت ICT روستایی

بهروز زارعی؛ احسان مرآتی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1387، ، صفحه 177-197

چکیده
  امروزه توسعه قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب گسترش کاربردهای آن در حوزه‌های گوناگون شده است. از طرفی این امر باعث شده است تا به ICT نه تنها به‌عنوان یک ابزار تسهیل‌کننده بلکه به‌عنوان یک توانمندساز در راستای دستیابی به اهداف، نگاه شود. حوزه روستایی از جمله حوزه‌هایی است که طی سالهای اخیر برای توسعه زیرساختهای ICT در کشور ...  بیشتر