ارزیابی خودروسازان چینی جهت انتخاب شریک تجاری با روش انتگرال چوکوئت و آنتروپی شانون

نازنین ملکی؛ محمدرضا غلامیان؛ حسین رشیدی؛ مسعود خنداخند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

چکیده
  در فضای رقابتی بازار فعلی خودرو در ایران و جهان، شرکای تجاری نقشی کلیدی در موفقیت یا شکست هر سازمان دارند. درواقع بقا، رشد و توسعه کسب‌وکارهایی همچون صنعت خودرو منوط به انتخاب یک شریک تجاری استراتژیک خواهد بود. لذا برگزیدن یک شریک تجاری مناسب امری ضروری بوده و مستلزم به کارگیری یک روش دقیق تصمیم‌گیری است. در این پژوهش، یک روش ترکیبی ...  بیشتر

ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی

فاطمه مجیبیان؛ عماد روغنیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 85-106

چکیده
  امروزه در بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های پروژه‌محور، طرح‌های برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها با اهداف تمرکز بر قابلیت‌های مرکزی، کوچک‌سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف‌سازی هزینه‌ها دنبال می‌شود. از آن جایی که هر طرح برون‌سپاری انجام بخشی از فعالیت‌های پروژه را برای مدت زمان معینی با هزینه مشخصی، به یک ...  بیشتر

رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE

عزت الله اصغری‌زاده؛ مهدی نصراللهی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 59-84

چکیده
  دسـتیابی به سرآمدی و اجـرای بهـبود مسـتمر یکـی از دغـدغه‌های اصـلی سـازمانهای امروزی برای بـقا در بـازار‌های رقابـتی اسـت. مدلهای سرآمدی به سازمانها کمک می‌کنند تا نیاز‌های اصلی جامـعه و مشـتریان خـود را بـه بهـترین شـکل مـمکن بـرآورده کنـنـد. سـازمانها برای مقایسه خود با رقبا نـیاز دارنـد تـا یـک روش سـاخـتار یافتـه و قابـل ...  بیشتر

کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)

منصور مؤمنی؛ مجید اسماعیلیان

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 231-251

چکیده
  در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرایند ‌تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه‌بندی گزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد: 1‌ـ عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس تصمیم )ماتریس‌بازده ( به‌وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می‌شود، البته فرض اساسی ...  بیشتر