طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

هاشم معزز؛ محمد رضا فتحی؛ آرش ربیعی

دوره 22، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 79-102

چکیده
  توجه به قابلیت‌های رقابتی به عنوان عوامل ایجاد‌کننده مزیت رقابتی توسط اسکینر مطرح شد. او بیان داشت که قابلیت‌های رقابتی کیفیت، عرضه، هزینه و انعطاف‌پذیری می‌توانند تبدیل به نیروی محرکه و یا عامل بازدارنده‌ای برای سازمان شوند؛ بنابراین مدیریت سازمان در تعیین استراتژی‌ها باید به اثر این قابلیت‌ها توجه کند و با توجه به رابطه مصالحه‌ای ...  بیشتر

رویکردی تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش های و فرایند تحلیل (FMEA) تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (ANP) شبکه ای

بهروز دری؛ هاشم معزز؛ هادی سلامی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 107-136

چکیده
  مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایندها، از جمله موارد مهمی هستند که در ادبیات مدیریت یکی از ،(FMEA) تولید و عملیات اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن توانمندترین روش ها در این حوزه به شمار می آید. قابلیت اجرایی بالا و تحلیل پذیری مناسب، آن را در رده مهم ترین تکنیک های تحلیل مخاطره و تقویت ایمنی سیستم ها ...  بیشتر