ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیر حسین قادری عابد؛ محسن نظری؛ محمود کمره ای؛ علی حیدری

دوره 22، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 102-128

چکیده
  رقابت همکارانه که از تلفیق دو استراتژی رقابت و همکاری منتج می‌شود، نوع جدیدی از روابط بین سازمانی است که می‌تواند به وضعیتی برد - برد منتهی شود. در مقاله حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش پژوهشی نظریه زمینه‌ای و استفاده از نظر خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به یک مدل مفهومی از استراتژی رقابت همکارانه در این صنعت دست یابیم. ...  بیشتر

بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک

طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید حسین جلالی

دوره 22، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 31-50

چکیده
  گزینش شرکای مناسب همواره یکی از مسائل کلیدی‌ در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک بین‌المللی و عملکرد حاصل از آن‌هاست. محققان با وجود توجه به معیارهایی مانند منابع و قابلیت‌های مکمل در شرکا، کمتر به چالش‌ها و پیامدهای ناشی از خاستگاه ملیتی آن‌ها پرداخته‌اند. پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی نقش خاستگاه ملیتی در توضیح عملکرد اتحادها ...  بیشتر

تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران

علی حیدری؛ علیرضا والی پور؛ بهناز بختیاری

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 97-119

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری کلان از روند پژوهش‏های بازاریابی و کمک به فراهم آوردن بینشی ساختارمند از جایگاه و رویکرد پژوهش‏های بازاریابی در کشور است. طی این پژوهش 966 اثر انتشار یافته طی سال‏های 1380-1394 در نشریات علمی- پژوهشی فارسی حوزه مدیریت که متن کامل آن‏ها به صورت برخط در دسترس بوده‏اند براساس روش نظام‏مند مرور و ارزیابی ...  بیشتر