تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای ‏خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی

مصطفی جعفری؛ پریسا فرخی؛ معصومه رحیمی

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 69-90

چکیده
  تفکر استراتژیک شش بُعدی که شاه‌کلید پیروزی رقابت دائم‌التزاید است، چگونه از ویژگی‌های ‏زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای خانواده) تأثیر می‌پذیرد؟ هدف این ‏تحقیق تبیین پاسخ این سئوال است. این تحقیق از نظر هدف توصیفی‌-‌تبیینی، از نظر روش‌ انجام ‏پیمایشی، و از نظر نتیجه کاربردی است. جامعه هدف تحقیق، 384 نفر ...  بیشتر

تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی

مصطفی جعفری؛ پیمان اخوان؛ جلال رضائی نور

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 23-64

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش‌‌‌های تحلیل چند ‌متغیر آماری، سعی در شناسائی فاکتور‌‌های بحرانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند‌‌‌ها را در یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی دارد. به همین منظور با توسعه و به‌کارگیری یک مدل تجویزی مهندسی مجدد در شرکت مذکور، مدیریت فرآیند‌‌های سازمانی صورت پذیرفته و پس از آن میزان موفقیت ...  بیشتر