طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران

عصام الدین فیروزبخت؛ علی رضاییان

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1-27

چکیده
  درعصر انقلاب صنعتی چهارم، فناوری­های دیجیتال باعث تحول بنیادین در کسب­وکارها شده­است و هیچ کسب و کاری از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به نقش حیاتی سازمان­های پروژه­محور صنایع نفت و گاز ایران در اقتصاد کشور، هدف این پژوهش طراحی و تببین مدل تحول­دیجیتال برای این سازمان­ها بوده است.  پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی با رویکرد ...  بیشتر