تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه

مصطفی زندی نسب؛ مسعود کیماسی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 145-171

چکیده
  بازاریابی خیرخواهانه روشی جذاب برای کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها می‌باشد؛ که در آن حس نوع دوستی و خیرخواهی مشتریان را برمی‌انگیزد. شرکت‌ها و سازمان‌ها با استفاده از این روش هم به سمت دست یافتن به اهداف تجاری خود و هم در صدد پاسخ‌گویی به مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌باشند. با این حال، تحقیقات در زمینه بازاریابی خیرخواهانه پراکنده ...  بیشتر