دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان)

رضا سپهوند؛ معصومه مومنی مفرد؛ صابر تقی پور

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 89-107

چکیده
  اهمیت والای مدیریت مسیر شغلی در سال­های اخیر باعث گردیده تا چالش­ها و دغدغه­های محوری آن به مسئله اصلی مدیران بخصوص مدیران منابع انسانی تبدیل شود. در این راستا، این مفهوم اهمیت والایی دارد. . بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دغدغه­های مسیر شغلی بر تاکتیک­های سیاسی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده­نگرانه ...  بیشتر