نویسنده = بهمن حاجی پور
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری پیمان های استراتژیک با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

سلمان عیوضی نژاد؛ بهمن حاجی پور؛ نبی الله دهقان


آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی در ایران

دوره 25، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-133

فاطمه رحیمی؛ طیبه امیرخانی؛ بهمن حاجی پور؛ علی اکبر عرب مازار


ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران

دوره 25، شماره 3، مهر 1400، صفحه 136-168

سلمان سلمان عیوضی نژاد؛ سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی