ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی

مرتضی نجف؛ قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 51-89

چکیده
  بانک‏ها به عنوان یکی از مهم‏ترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز‏ها و خواسته‏های مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، می‏تواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری ...  بیشتر