مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان

سحر علیسلطانی؛ احمد عالی؛ طیبه امیرخانی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 61-86

چکیده
  ادغام از مهم‌ترین تغییراتی است که سازمان‌ها تجربه می‌کنند. این تغییر می‌تواند بر سایر متغیرهای مهم در سازمان اثر گذارد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر ادغام سازمان­ها بر مشروعیت سازمانی و هویت یابی کارکنان با سازمان در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این راستا تغییرات متغیرهای هویت یابی کارکنان با سازمان ...  بیشتر