طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف

علیرضا داداشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 116-142

چکیده
  امروزه با گسترش فناوری در کسب وکارها، مشتریان نیز نسبت به تغییر رفتارهای خود اقدام نموده اند. فناوری به مشتریان اجازه داده پیش از ورود به بازار، به حجم وسیعی از اطلاعات مربوط به محصول و بازار دستیابی داشته باشند. بنابراین دیگر تمایل چندانی به قرارگرفتن در معرض تبلیغات سنتی گسترده ندارند. از این روکسب وکارها باید نسبت به استفاده از ...  بیشتر

ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 59-79

چکیده
  زنجیره‌تأمین کارآمد نقش مهمی در تولید و توزیع محصولات و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران‌های کلیدی و سناریوهای آینده زنجیره‌تأمین صنعت نفت است. پژوهش حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از بعد روش‌شناسی چندگانه است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، پیشران‌های ...  بیشتر