الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی)

میر علی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ امین ندائی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 126-149

چکیده
  هدف این مقاله تعیین و رتبه بندی ابعاد و شاخص های مؤثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی و ارائه الگویی به منظور اجرای اثربخش توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر روش، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی است. در این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع الکترونیکی ...  بیشتر

ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی

مرتضی نجف؛ قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 51-89

چکیده
  بانک‏ها به عنوان یکی از مهم‏ترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز‏ها و خواسته‏های مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، می‏تواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای

وجه الله قربانی زاده؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سیدنقوی؛ محسن بیگلری

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 127-150

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است به طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی حرفه ای بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان دانشگاه فنی حرفه ای مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده‌های گردآوری شده تعداد 160 مفهوم اولیه، ...  بیشتر