گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه

مقصود امیری؛ مجتبی آقایی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  تصمیم‌گیرندگان در انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد اغلب چندین معیار را هم‌زمان در تصمیم‌گیری مورد نظر قرار می‌دهند. معیارها گاه هم‌راستا و گاه متقابل و متضاد است. هنگامی که بین معیارها وابستگی وجود دارد می‌توان برخی تکنیک‌های تصمیم‌گیری مانند ANP، AHP و یا دیمتل را به کار برد. رویکرد دیگر گروه‌بندی معیارهایی است که با یکدیگر ...  بیشتر

توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر

محمدحسن دهقانی؛ مجتبی آقایی؛ سید محمدتقی تقوی فرد

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 65-89

چکیده
  انتخاب تامین کننده و تعیین میزان بهینه سفارش یکی از اجزای مهم تولید و مدیریت لجستیک برای بسیاری از شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور پس از انتخاب تامین کننده مناسب می‌بایست میزان سفارش بهینه هر یک از تامین کنندگان را با توجه به اهداف و تنگناها و محدودیت‌هایی که مورد نظر تصمیم گیرندگان است را بدست آورد. یکی از روش‌های کارا در‌این راستا ...  بیشتر