فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان

منیجه بحرینی‌زاده؛ بدریه رضایی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 21-48

چکیده
  افزایش نگرانی‌های زیست محیطی باعث توجه شرکت‌ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، افزایش پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه شده است، از این رو انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین عواملی ...  بیشتر

تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان)

زینب زمانی؛ منیجه بحرینی‌زاده

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-21

چکیده
  کشور ایران با دارا بودن قابلیت‌های منحصر به فردی مانند جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان، توانایی زیادی برای توسعه گردشگری دارد و برای جذب بیشتر گردشگران، نیاز به شناسایی نقاط قوت‌ و ضعف‌ این قابلیت‌ها دارد. هدف این پژوهش تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها از دید گردشگران خارجی است با رویکرد نقشه ادراکی ...  بیشتر