بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید

پرهام عظیمی؛ سیدخلیل الله سجادی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 65-86

چکیده
  از مهم‌ترین اهداف پیش روی بانک‌ها می‌توان به مشتری‌مداری از راه کاهش مدت زمان انتظار مشتریان در شعب اشاره کرد. یکی از راه‌حل‌های ممکن برای این مشکل، به‌کارگیری ترکیب مناسبی از تعداد تجهیزات و امکانات است که به‌کارگیری بیش ‌از نیاز در این خصوص منجر به هزینه اضافی برای بانک می‌شود. این مقاله با مدلسازی ریاضی، به‌کارگیری ابزارهای ...  بیشتر

روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک (مطالعه موردی : بانک شهر)

سیدخلیل الله سجادی؛ سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 95-112

چکیده
  از جمله عوامل موفقیت بانک ها برای رسیدن به تعالی، جلب رضایت مشتریان است. به نظر می‌رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان جزو استثناها باشد. اما در جهان واقعی این واقعیت اتفاق می افتد. این تحقیق به بررسی عوامل بروزخطاهای انسانی و محاسبه قابلیت اطمینان کاری کاربران شعب بانک پرداخته است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع، تکمیل ...  بیشتر