گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

سید محمد عرب؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 127-151

چکیده
  چکیده آموزش عالی موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان در کشور هاست. دانشگاه‌ها، مهد تولید علم و ثروت را درکشور هستند. تولید علم و دانش با نگارش پایان‌نامه‌های باکیفیت و کاربردی حاصل می‌آید. اما امروزه بنا بر دلایلی پایان‌نامه‌های مقطع تحصیلات تکمیلی بدون استفاده در کتابخانه‌ها و دفاتر اساتید، خاک می‌خورند. محقق می‌کوشد تا با الگو گرفتن ...  بیشتر

تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛تحلیل پوششی داده ها چابکی سازمان ها

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 21-45

چکیده
  با ظهور عصر جدید کسب و کار که تغییر را به عنوان یکی از خصوصیات اصلی با خود دارد، تضمین موفقیت و بقای سیستم های تولید، سخت تر می شود. در تقابل با این شرایط متغیر، سیستم تولید چابک به عنوان پیشرفته ترین سیستم یا به عبارتی پارادایم تولید، امروزه در حال ارائه خود به دنیای تولید است و در این راستا توسعه متدهای ارزیابی چابکی بنگاه ها نیز ...  بیشتر