ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

محمدحسین نبی زاده؛ حسینعلی حسن پور؛ احمد نورنگ

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-24

چکیده
  زمان‌بندی سهم به‌سزایی در پیشبرد و موفقیت پروژه دارد. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم مدیریت و تحقیق در عملیات بوده است. همچنین ماهیت بسیار دشوار این مسئله، علت دیگری برای توجه زیاد محققان به آن می‌باشد. بنابراین تکنیک‌ها و روش‌های خاصی برای حل این مسائل مطرح شده‌اند. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها از سوی بیگانگان ...  بیشتر