طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت)

سجاد مرادی دولیسکانی؛ علی زمندی؛ سعید صفری؛ رضا عباسی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 177-200

چکیده
  در این پژوهش ابزاری برای ارزیابی آمادگی سازمان­ در راستای  مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکارارائه شده است. برای این منظور در ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق 16معیار اصلی و 104 زیر معیار مرتبط شناسایی و سپس با نظر خبرگان مورد پالایش و دسته­بندی قرارگرفت . در نتیجه این فرایند 9 معیار اصلی و 18 زیر معیار به عنوان مهم­ترین عوامل ...  بیشتر

مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (رتبه بندی اعتباری)

سعید صفری؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ محمدجواد شیخ

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 137-164

چکیده
  این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات صورت ...  بیشتر

مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

عادل آذر؛ سعید صفری

دوره 8، شماره 33 ، شهریور 1383، ، صفحه 111-238

چکیده
  در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دستیابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمّی در ارزیابی، مدلهای برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدلهای تعالی سازمانی و مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها، مدلی برای تعالی سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آنها را به حداقل ممکن ...  بیشتر