طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی

رضا برادران کاظم زاده؛ روح انگیز اسدی؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی؛ زهرا باقری نژاد

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در این مقاله، مسئله ارسال ترکیبی(JRP ) برای ارسال قطعات خودرو توسعه داده شده است، در این تحقیق مدل ارسال ترکیبی(JRP ) با وسایل نقلیه ظرفیت بندی شده برای ارسال قطعات خودرو ارائه شده است. مساله به صورت مدلی غیر خطی-عدد صحیح فرموله شد. تابع هزینه مدل کلاسیک مساله ارسال ترکیبی از سه جمله هزینه نگهداری، هزینه عمده سفارش‏دهی و هزینه متغیر سفارش‏دهی ...  بیشتر

شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

رضا برادران کاظم زاده؛ روح انگیز اسدی؛ زهرا باقری نژاد

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 21-40

چکیده
  امروزه لجستیک معکوس یکی از مهمترین مسائل موجود در حوزه زنجیره تأمین است. کنترل فرآیند برگشتی ها در سایه زنجیره تأمین پیشرو سازمانها را قادر می سازد تا از اتلاف هزینه های اضافی جلوگیری نمایند. این مقاله در ابتدا مهمترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در صنعت خودرو را که حاصل مصاحبه با خبرگان و نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد، معرفی نموده و ...  بیشتر