بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

شاپور محمّدی؛ حسن قالیباف اصل؛ مریم قدک فروشان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 181-194

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده‌های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دورههای کوتاه‌مدت (6 و 12 ماهه)، میان‌مدت (24 ماهه) و بلند‌مدت (60 ماهه) است. نمونه آماری 270 شرکتی هستند که در سال‌های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه معاملاتیِ سالیانه فعالیت داشته‌اند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان دادند ...  بیشتر

بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حسن قالیباف اصل؛ سمیه راسخ

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 191-210

چکیده
  نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ...  بیشتر

بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT

پگاه مظاهری فر؛ حسن قالیباف اصل؛ شاپور محمدی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 93-106

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد. برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، ...  بیشتر