نویسنده = حسن قالیباف اصل
بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 2، تیر 1393، صفحه 181-194

شاپور محمّدی؛ حسن قالیباف اصل؛ مریم قدک فروشان


بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 93-106

پگاه مظاهری فر؛ حسن قالیباف اصل؛ شاپور محمدی