نویسنده = وجه الله قربانی زاده
شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره 20، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-74

محسن ترابی؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سیدنقوی


الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 183-205

حامد زینلی؛ سیّد مهدی الوانی؛ سیّد محمّد میرمحمدی؛ وجه الله قربانی زاده


نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک

دوره 15، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 175-191

وجه الله قربانی زاده؛ علی بعیدی مفردنیا