پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران

مریم هاشم پور؛ رضا راعی؛ محمدرضا رستمی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 83-100

چکیده
  وجود روش‌های مناسب پیش‌بینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر‌ خطی و آشوب‌گونه بازارهای مالی مدل‌های کلاسیک پیش‌بینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در داده‌ها با گذشت زمان به‌سرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آن‌ها در بلند‌مدت ...  بیشتر

ارزیابی بازده بلند مدت عرضه های عمومی اولیه با رویکرد مدل فاما و فرنچ و تاکید بر نقدشوندگی و اهرم

امین رضائی مقدم؛ محمدرضا رستمی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 113-127

چکیده
  با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از ...  بیشتر

بررسی قانون بن فورد در بورس اوراق بهادار تهران

اعظم جعفری درگیری؛ محمدرضا رستمی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 95-110

چکیده
      چکیده یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی ...  بیشتر

ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک

محمدرضا رستمی؛ میرفضل ا... فلاح شمس؛ فرزانه اسکندری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 129-147

چکیده
  ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک محمد رضا رستمی1، میرفیض فلاح شمس2، فرزانه اسکندری3 1- استادیار مدیریت مالی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 2- استادیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران 3- دانشجوی ...  بیشتر