بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده

علیرضا ضیایی بیده؛ سیدیعقوب حسینی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 43-68

چکیده
  نگرانی در رابطه با محیط زیست موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. از آنجایی که تمام مصرف‏کنندگان به یک اندازه سبز نیستند استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند برای ترغیب آن ها به خرید محصولات سبز ضروری است. اولید قدم در بازاریابی هدفمند بخش‏بندی مصرف‏کنندگان و سپس تعیین نیمرخ مصرف‏کنندگان ...  بیشتر

اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری

سیدیعقوب حسینی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر مشبکی

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 107-132

چکیده
  چکیده: ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور ...  بیشتر