مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران

سعید فتحی؛ مجید اسماعیلیان؛ فرزانه قندهاری؛ یعقوب شیرنگی؛ علیرضا عجم

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 218-241

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار منتخب جهان و بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه این عوامل در بورس‌های منتخب با بورس ایران است. عوامل تعیین‌ کننده ساختار سرمایه در این پژوهش در دو سطح شرکت و کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مطالعات اخیر به طور صرف فرضیه‌ها مورد آزمون بین‌المللی ...  بیشتر

زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته

مجید اسماعیلیان؛ احمد جعفر نژاد

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 47-70

چکیده
  چکیده: هدف از طرح ریزی و زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام یک سری از فعالیت‌ها و وظایف به منظور کاهش یا حذف توقفات تولید و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات تولیدی می باشد. بازرسی، تعمیر و جایگزینی(تعویض) تجهیزات تولیدی از فعالیت‌های محوری و اساسی تعمیرات پیشگیرانه(PM) می‌باشند. یک هدف‌های مهمِ انجام تعمیرات پیشگیرانه، حداقل کردن ...  بیشتر

ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی

احمد جعفر نژاد؛ مجید اسماعیلیان؛ مسعود ربیعه

دوره 12، شماره 4 ، دی 1387، ، صفحه 127-153

چکیده
  از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی، کاهش هزینه‌های تولید محصول می‌باشد. انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای هزینه‌‌های خرید را کاهش و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل‌دهنده محصول، قسمت عمده‌ای از بهای تمام شده محصول را در بر می‌گیرد. هدف ...  بیشتر

مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل‌برنامه‌ریزی غیر‌خطی عدد صحیح

احمد جعفر نژاد؛ مجید اسماعیلیان؛ مهران رضوانی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 105-125

چکیده
  در این مقاله، یک مدل جدید برای مکان یابی مراکز توزیع ارائه شده که هزینه های مربوط به موجودی کالا و ذخیره اطمینان را شامل می‌شود. دراین مدل، هزینه حمل کالا از تأمین کننده به مراکز توزیع که‌ بیان کننده مقیاس اقتصادی استفاده از اقلام ثابت هزینه می‌باشد نیز در مدل وارد شده و مسأله به صورت یک مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح صفر و یک فرموله ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل کارایی یک سیستم تولیدی به کمک مدل شبیه سازی

منصور مؤمنی؛ بهروز زارعی؛ مجید اسماعیلیان

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 211-230

چکیده
  هدف از این تحقیـق نشان دادن توانمندی روش ‌شبیه‌سازی‌ کامپیوتری در ارتقای بهره‌وری و متوازن‌سازی سیستم تولیدی است. این تحقیق سعی دارد تا نخست با تبیین مدلهای شبیه‌سازی و ابعاد کاربردی آن نگاه خاص خود را بر موضوع بهره‌وری انداخته و توانمندی این روش را در عرصه بهبود بهره‌وری نشان دهد. در این راه پاره‌ای از مطالعات به عمل آمده - که ...  بیشتر

کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)

منصور مؤمنی؛ مجید اسماعیلیان

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 231-251

چکیده
  در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرایند ‌تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه‌بندی گزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد: 1‌ـ عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس تصمیم )ماتریس‌بازده ( به‌وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می‌شود، البته فرض اساسی ...  بیشتر