نویسنده = بابک سهرابی
ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی

دوره 16، شماره 3، مهر 1391، صفحه 105-130

ماندانا فرزانه؛ بابک سهرابی؛ مهدی شامی زنجانی؛ ایمان رئیسی وانانی


الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان ‏‎(CLV)‎‏ در ‏صنعت بانکداری

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 224-239

بابک سهرابی؛ امیر خانلری؛ نصیبه آجرلو


مدلسازی جریان مواد زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 20، خرداد 1385، صفحه 212-226

محمد رضا صادقی مقدم؛ امیر افسر؛ بابک سهرابی